DREPTURI DE AUTOR

Consultanță în domeniul drepturilor de autor, inclusiv, dar fără a se limita la:
- Redactare contract de cesiune de drepturi de autor.
- Înregistrarea operelor de creație intelectuală în Registrele Naţionale administrate de O.R.D.A. (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor).
- Redactarea comunicărilor către terți în situația nerespectării drepturilor de autor etc.