DREPTUL MUNCII

Acordăm consultanta privind:
- Diversele aspecte legate de încheierea/executarea/încetarea contractelor individuale de muncă.
- Redactarea actelor adiționale la contractele individuale de muncă.
- Redactarea/revizuirea Regulamentului intern al societății și a contractului colectiv la nivel de unitate.
- Redactarea fișelor de post.
- Consultanță privind inițierea și desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară.