ORGANIZATII NON – PROFIT

- Înființarea organizațiilor non profit: asociații și fundații;
- Înregistrarea modificărilor intervenite pe parcursul activității unei asociații sau fundații;
- Întocmirea diverselor documente necesare derulării activității sau modificării unor elemente din actul constitutiv/statut.