CONSULTANTA DREPT CIVIL SI DREPTUL AFACERILOR

- Redactarea și revizuirea contractelor.
- Formularea opiniilor, memo-uri sau analizelor privitoare la dispoziţiile legale aplicabile diverselor operațiuni pe care societatea intenționează să le demareze.
- Asistarea la negocierea, redactarea clauzelor şi semnarea contractelor.
- Servicii de consultanţă în legătură cu implementarea diverselor proiecte inițiate de societate.
- Servicii de consultanţă privind încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea contractelor.
- Redactarea/revizuirea procedurilor interdepartamentale.
- Consultanță acordată managementului și departamentelor societății privind desfășurarea activității curente în condițiile impuse de legislația în vigoare.