AUTORIZATII SI REGULAMENTE

- Obținerea diverselor autorizații de funcționare: autorizații clinici medicale, cabinete medicale individuale, autorizații de mediu, etc.
- Obținerea diverselor autorizații necesare intrării și șederii valabile pe teritoriul României a străinilor:
- Înregistrare ORI pentru cetățenii statelor UE.
- Obținere aviz de angajare, viză de lungă ședere pentru cetățenii statelor non UE.
- Obținere permise de muncă.
- Obținerea de permise de ședere temporară sau permanentă pentru orice scop prevăzut de legislația în vigoare în materie de străini.
- Cereri de prelungire a șederii.
- Pregătirea dosarelor de viză spre a fi aprobate și eliberarea vizelor.
- Redactarea regulamentelor necesare organizării și desfășurării diverselor concursuri sau loterii publicitare.
- Completarea și depunerea notificărilor la ANSPDCP – obținerea numărului de operator de date cu caracter personal.